Finanční zabezpečení činnosti COV je dáno vyrovnaným rozpočtem organizace, která má dostatek finančních prostředků ke krytí finančních potřeb nutných pro činnost COV a z přehledu činností uvedených v bodě 1 je zřejmé, že prosperita organizace není postavena pouze na činnosti COV. ZKK s.r.o. je pojištěna u České pojišťovny.