Členství v odborných organizacích

ZKK s.r.o. je členem nebo spolupracuje s těmito organizacemi:

Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací www.aaao.cz

EUROLAB CZ www.eurolabcz.cz

Sdružení certifikačních orgánů pro certifikaci výrobků www.scov.cz

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská www.spsks.cz

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR www.kamenici.cz

Svaz zkušeben pro výstavbu www.szv.cz

Těžební unie www.tezebni-unie.cz

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky www.wta.cz