Zkušební laboratoř č. 1046 (ZL),

akreditovaná podle ČSN EN ISO/IEC 17025 pro zkoušení přírodního a umělého kamene, břidlice pro skládanou střešní krytinu, přírodního, umělého a recyklovaného kameniva, nestmelených směsí a jiných výrobků dle Přílohy k Osvědčení o akreditaci.