Znalecká činnost v oblastech:

  • těžba a zpracování kamene a kameniva
  • geologie
  • úpravnictví kameniva
  • zkoušení kamene a kameniva
  • školení pracovníků z provozů a laboratoří