Certifikační orgán NA VÝROBKY č. 3045 (COV),

akreditovaný podle ČSN EN ISO/IEC 17065 pro certifikaci produktů v oborech:

Přírodní a umělý kámen pro stavební a výtvarné účely a výrobky z něho

Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady

Přírodní těžené a drcené kamenivo, umělé kamenivo, recyklované kamenivo a výrobky z nich, písek, štěrkopísek a zeminy

Certifikační orgán na výrobky (dále jen COV) je orgán třetí strany, který je součástí organizace definované jako právnická osoba dle výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 8755 s názvem a identifikačními údaji:

Zkušebna kamene a kameniva s.r.o. (dále jen ZKK)

Husova 2274, 508 01 Hořice

IČ                            :              648 280 42

DIČ                         :              CZ64828042

Předmětem hlavní činnosti ZKK, je zkušebnictví, posuzování shody výrobků a certifikace produktů pro vybrané oblasti stavebnictví. V rámci organizace jsou zřízeny tyto orgány: